مواد شستشوی ممبران

مواد شستشوی ممبران RO ممبران های دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس به مرور زمان به دلیل عبور آب خام (Feed Water) از روی سطح غشا وتصفیه آب خام توسط ممبران دستگاه، دچار گرفتگی می شود. ستشو دهنده های متنوعی را برای حذف کلیه عوامل ایجاد کننده گرفتگی اعم از ادامه مطلب…