برای تماس با شرکت فنی مهندسی پاکان پالایش البرز  می توانید از امکانات ذیل استفاده کنید.

  آدرس دفتر مرکزی: کرج – میدان سپاه ، بلوار علامه جعفری 

تلفن:

32714659 026

32714659 026

همراه:

8994 866 0912

8995 866 0912

ایمیل:

  info@pakan-palayesh.com  

fa_IRPersian
fa_IRPersian